Hệ thống cho các sản phẩm của Microsoft ①

 • Tên khách hàng
  Bảo mật
 • Địa chỉ
  Bảo mật
 • Loại
  Hệ thống quản lý lịch trình
 • Công nghệ

  OS/Platform:Windows Azure
  Ngôn ngữ phát triển:ASP.NET C#
  Framework:MVC、O365
  DB:MS SQL Server 2012

 • Đây là dịch vụ cung cấp chức năng quản lý địa chỉ theo từng cấp bậc và chức năng lịch trình nhóm có liên kết với Office 365 Exchange Online.
 • Có thể xem, và chỉnh sửa lịch trình nhóm ngay trên trình duyệt Web bằng cách sử dụng Microsoft Office 365.

Những kinh nghiệm khác