Hệ thống cho các sản phẩm của Microsoft ②

 • Tên khách hàng
  Bảo mật
 • Địa chỉ
  Bảo mật
 • Loại
  Hệ thống quản lý đặt trước các tiện nghi
 • Công nghệ

  OS/Platform:Ứng dụng Windows/máy tính bảng
  Ngôn ngữ phát triển:.NET C#、ObjectC、Java
  Framework:O365、iOS、Android
  DB:MS SQL Server

 • Đây là ứng dụng giúp dễ dàng tìm kiếm phòng họp đã được đặt mà không sử dụng, nhằm vận dụng có hiệu quả các tiện nghi như là phòng họp.
 • Ngoài ra, ứng dụng này còn có thể liên kết với hệ thống đặt trước resource của Microsoft(R)Exchange, thao tác Đặt trước / Hủy đặt trước cũng rất đơn giản.

Những kinh nghiệm khác