Hệ thống quản lý kiểm kê/hàng tồn kho

 • Tên khách hàng
  Nippon System Development Co., Ltd
 • Địa chỉ
  Thành phố Osaka, tỉnh Osaka
 • Loại
  Nghiệp vụ kiểm kê/hàng tồn kho
 • Công nghệ

  OS/Platform :Windows XP, Windows Vista, Windows 7
  Ngôn ngữ lập trình:VB.Net
  DB:MS SQL Server 2008

 • Đây là phần mềm quản lý kiểm kê kho, tài sản cố định bằng thiết bị cầm tay.
 • Gói phần mềm đơn giản cho nghiệp vụ kiểm kê/hàng tồn kho

Những kinh nghiệm khác