Hệ thống quét mã vạch

 • Tên khách hàng
  Bảo mật
 • Địa chỉ
  Bảo mật
 • Loại
  Ứng dụng quét mã vạch kiểm đếm hàng hóa trên điện thoại thông minh, thiết bị chuyên dụng
 • Công nghệ

  OS/Platform:Android Windows CE
  Ngôn ngữ phát triển:Java(Android)
  Framework: VB.NET
  DB:XML
  Khác: Android Studio, Java 1.8, VS2013, Delfi Luna SDK

 • Phát triển ứng dụng kiểm đếm hàng hóa thông qua việc quét mã vạch, mã QR khi xuất nhập hàng.
  Hệ thống có thể quản lý dữ liệu bằng việc quét mã vạch, mã QR thông qua camera trên ứng dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng.

Những kinh nghiệm khác