Ứng dụng SharePoint

 • Tên khách hàng
  Bảo mật
 • Địa chỉ
  Bảo mật
 • Loại
  Ứng dụng SharePoint có chức năng tìm kiếm cửa hàng
 • Công nghệ

  OS/Platform:Windows, Windows Server 2012 R2, MS SharePoint Server 2013
  Ngôn ngữ phát triển:C# .NET
  Framework:
  DB:SQL Server 2014
  Khác:VS2015

 • Phát triển web part tìm kiếm hiệu quả và đa chức năng trong SharePoint.

Những kinh nghiệm khác