Hệ thống Chatbot

 • Tên khách hàng
  Bảo mật
 • Địa chỉ
  Bảo mật
 • Loại
  Hệ thống chatbot dùng để báo động khi xảy ra tai nạn, thảm họa
 • Công nghệ

  OS/Platform:PowerApps
  Ngôn ngữ phát triển:C# .NET
  Framework: Bot Framework
  DB:SQL Azure,
  Khác:VS2017, Services APIs, Cognitive, Office365

 • Phát triển Bot thực hiện báo động tai nạn, thảm họa đã xảy ra ở hiện trường từ thiết bị cầm tay.

Những kinh nghiệm khác