Hệ thống quản lý vận chuyển

 • Tên khách hàng
  Công ty TNHH Softech
 • Địa chỉ
  Thành phố Nagoya, tỉnh Aichi
 • Loại
  Hệ thống quản lý vận chuyển
 • Công nghệ

  OS/Platform:Windows Server 2003、Windows XP/7
  Ngôn ngữ phát triển:.NET
  Framework:.NET
  DB:MS SQL Server 2005/2008R2

 • Đây là hệ thống quản lý vận chuyển với nhiều tính năng chuyên sâu dành cho các công ty chuyên ngành vận tải.
 • ・Hỗ trợ nghiệp vụ vận chuyển/quản lý xe chạy từ khâu nhập điều phối xe cho đến khâu nhập báo cáo vận chuyển hàng ngày.
  ・Hỗ trợ quản lý các loại nghiệp vụ khác như quản lý xe công ty /quản lý xe thuê.
  ・Có thể tính tự động các chi phí ở mỗi nghiệp vụ quản lý và phát hành phiếu yêu cầu thanh toán, biên lai thanh toán…
  ・Có thể quản lý các nghiệp vụ phát sinh thực tế thông qua các loại báo cáo như báo cáo cơ bản theo mẫu hoặc báo cáo đã được chỉnh sửa ở nơi sử dụng. 
  ・Hệ thống lương có thể quản lý được cả lương nhân viên.

Những kinh nghiệm khác