Hệ thống quản lý kho hàng

 • Tên khách hàng
  Công ty TNHH Softech
 • Địa chỉ
  Thành phố Nagoya, tỉnh Aichi
 • Loại
  Hệ thống quản lý kho hàng
 • Công nghệ

  OS/Platform:Windows Server 2003、Windows XP/7
  Ngôn ngữ phát triển:.NET
  Framework:.NET
  DB:MS SQL Server 2005/2008R2

 • Đây là hệ thống kho kiểu chức năng cao dành cho các công ty kho vận.
 • ・Hỗ trợ quản lý nghiệp vụ nhập xuất kho và tồn kho theo đơn vị, vị trí.
  ・Đi kèm với chức năng phát hành hóa đơn, có thể phát hành ngay hóa đơn chi tiết bao gồm: Phí lưu kho/Phí xử lý hàng hóa/Các chi phí khác trong nghiệp vụ kho.
  ・Có thể quản lý kết quả công việc thực tế của doanh nghiệp bằng các loại báo cáo như là báo cáo tiêu chuẩn đề xuất và báo cáo cho nơi đang vận hành chỉnh sửa…

Những kinh nghiệm khác