CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty TNHH SystemGear VN chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của quý khách, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo mật những thông tin cá nhân của quý khách. Trong phạm vi trang web này, khái niệm “Thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về quý khách được thu thập theo quy định hiện hành. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách đã hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó. Khi quý khách truy cập và sử dụng trang web chúng tôi hiểu rằng quý khách đã hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.


1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Trong một số trường hợp, công ty chúng tôi cần quý khách cung cấp các thông tin về tên công ty, họ tên người liên hệ, số điện thoại, email. Các thông tin này được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ quý khách.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
- Công ty sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa quý khách và SystemGear Việt Nam
- Liên lạc và giải quyết với quý khách trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch với SystemGear Việt Nam
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của quý khách. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của quý khách.

3. Chia sẻ nguồn thông tin cá nhân
Do nhu cầu kinh doanh, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách cho những công ty trong tập đoàn nếu điều đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và quý khách hoặc để thực hiện yêu cầu của quý khách trước khi ký kết hợp đồng với chúng tôi.

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho những đơn vị khác
SystemGear Việt Nam không cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà mình đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát được cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của quý khách hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Quản lý thông tin cá nhân
Quý khách có quyền yêu cầu truy xuất và điều chỉnh những thông tin cá nhân đang được SystemGear Việt Nam lưu trữ. Đồng thời, quý khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu, hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân đã cung cấp hoàn toàn miễn phí.
Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để chống lại sự truy cập trái phép từ bên ngoài hoặc nguy cơ bị rò rỉ, thay đổi thông tin của quý khách.

Trang web này sử dụng Google Analytics từ Google, Inc. nhằm nâng cao dịch vụ. Google Analytics này có thể phân tích thông qua cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập, nhưng tại thời điểm này, một số thông tin như địa chỉ IP có thể được Google thu thập.
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân để phân tích việc sử dụng trang web, tạo báo cáo cho người quản lý trang web và cung cấp các dịch vụ khác. Bằng cách sử dụng trang web này, người dùng được coi là đã cho phép xử lý dữ liệu được thực hiện các phương pháp và mục đích trên bởi Google.
Hơn nữa, dữ liệu lưu lượng truy cập này được thu thập ẩn danh và không xác định cá nhân. Chức năng này có thể từ chối thu thập bằng cách vô hiệu hóa cookie. Tuy nhiên, trong trường hợp này, một số chức năng của trang web này có thể không có sẵn.

6. Miễn trừ trách nhiệm
Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này.
Một số đường dẫn trên trang web này liên kết với những trang web khác do các bên thứ ba quản lý, không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về những thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng những thông tin không thuộc quyền quản lý của công ty chúng tôi. Và cũng không chịu trách nhiệm do những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý... xảy ra trên website này của chúng tôi.

7. Cải tiến thường xuyên
Tất cả những tư liệu, hình ảnh, nội dung được cung cấp trên website này có thể được thay đổi theo phương châm hoạt động của công ty. Do đó, chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật và cải tiến thường xuyên tất cả các hạng mục trong phạm vi trang web này mà không cần phải thông báo trước.